Zingen in de zomer

 Inloop middagen

Tijdens het seizoen ( 13 juli t/m 31 augustust) is er elke middag vanaf 14.00
een inloopuurtje in het Kerkje aan de Zee.
Op woensdagmiddagen in de Bethelkerk.
Men kan dan zelf liederen opgeven die samen gezongen worden onder 
begeleiding van het orgel. Ook is er ruimte voor declamatie en soms een korte vertelling.

© 2019 De Zuiderzee. All Rights Reserved.